{GOOGLENEWHOR}
Регистрация - Задължителна информация
Избери потребителско име.:
Използва се само при влизане. Можете да използвате специални символи, като си изберете екранно име от настройките на вашия профил.
Ел. поща:
Адресът на електронната поща трябва да бъде валиден.
Избери парола:
Повтори паролата:
Визуално потвърждение:
Въведете буквите показани на картинката
Въведете буквите показани на картинката
С цел антиспам моля отговори на въпроса по-долу
Коя година е създадена Българската държава (въведи цифра)?:
Потребител който Ви е поканил(не е задължително):
Всеки потребител се регистрира по свое желание, като регистрацията е безплатна.

С натискане на „Съгласен съм” всеки потребител се съгласява с по-долу описаните условия и правила.

САЙТА BGDOMAKINQ.COM ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ТЪРСЕНЕ, РАЗМЯНА И/ИЛИ ПРОДАЖБА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА ИЛИ НОВИ ПРИДОБИТИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ МЕЖДУ САМИТЕ ТЯХ.

В САЙТА BGDOMAKINQ.COM АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ОТ ТЪРГОВЦИ, ДИСТРИБУТОРИ ИЛИ ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ! ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ТАКИВА СУБЕКТИ, ОБЯВИТЕ И ПРОФИЛИТЕ ИМ ЩЕ БЪДАТ БЛОКИРАНИ И ЩЕ СЕ УВЕДОМЯВАТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ.

ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕГОВА СТРАНА!
ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВА ВСИЧКИ ЗАКОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЯХ АКТОВЕ И НАРЕДБИ.

СОБСТВЕНИЦИТЕ, АДМИНИСТРАТОРИТЕ И МОДЕРАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ АБСОЛЮТНО НИКАВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТА НА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБАТА НА САЙТА, НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ПРОВАЛА НА СДЕЛКИТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ САЙТА И НЯМАТ НИКАКЪВ АНГАЖИМЕНТ КЪМ УГОВОРКИТЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!!!

МАТРИЦАТА ЗА ОБЯВИ НА САЙТА BGDOMAKINQ.COM Е ЗАКУПЕН ОТ  "PhotoPost Photo Sharing Photo Gallery Visualize community ТМ" ЗА КОЕТО ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ. ФОРУМА НА BGDOMAKINQ.COM ПОЛЗВА СТАНДАРТНА МАТРИЦА НА SMF ФОРУМИ КОИТО СА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И НЕ ИЗИСКВАТ ЛИЦЕНЗ.

Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com не носят отговорност за действия на потребители на платформата или в случай че същите не спазват уговорки от договорите за замяна. Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com също така не носят отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Правила. Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com не носят отговорност за качество, безопасност или законност на продуктите, посочени от потребители, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от потребителите. Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com не носят отговорност за споразумения, които не са сключени от потребители. Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com не проверяват продуктите, посочени в профилите на потребителите. Собствениците и администраторите на сайта BgDomakinq.com си запазват правото да променя категорията на даден артикул или да го премахва.

В този сайт важат следните правила!

1.Етични правила :
В този сайт са ЗАБРАНЕНИ:
- Публикуването на каквито и да било обидни, оскърбителни и порнографски публикации под каквато и да била форма (постове, снимки, подписи, препратки  и всякакви други сайтови средства )
- Расистки, етнически и всякакъв друг вид дискриминиращи или оскърбяващи дадена група публикации в каквато и да била форма (постове, снимки, подписи, препратки  и всякакви други сайтови средства )
- Рекламната дейност, като под такава се визират всякакъв тип явна и скрита реклама с цел популяризиране на други сайтове, форуми, он-лайн магазини, под каквато и да било форма (постове, снимки, коментари, подписи, банери и всякакви други сайтове средства)
- Предоставянето на лична информация идентифицираща даден потребител, без негово изрично съгласие. Такава информация може да бъде предоставяна САМО И ЕДИНСТВЕНО след официално изискване от страна на упълномощените органи на Република БЪЛГАРИЯ
- Всякакъв тип оф-топик съобщения, както и публикуването на едносрични постинги, безсмислени и повтарящи се постинги, както и такива които не са свързани с разискваната тема!
- Всякакъв вид Политическа, етническа и религиозна агитация!

2.Общи правила :
- Писането на КИРИЛИЦА е задължително!
- Всеки продавач и купувач ще получи временна или перманентна забрана за достъп, в случай че постъпи некоректно към друг потребител.
- Забраняват се мултиакаунтите, регистрации с един и същи IP адрес ще бъдат замразявани, потребителите които ползват общ компютър, трябва да уведомят администратор/модератор кои са регистрациите ползващи конкретния компютър, за да не бъдат наказани неправомерно!
- Всеки коментар, обява, съобщение, аватар, снимка, подпис и т.н., може да бъде изтрит от администратор/модератор когато по тяхна преценка.
- Забранява се всяка явна или скрита реклама в сайта без разрешение на администратора. Това включва изпращане на съобщения до потребители с линкове към други сайтове, публикуване на постове във форума съдържащи такива линкове, публикуване на обяви от рода на "Най-добрите дрехи ще намерите на http://....." и др.
- Забранява се изпращането на масови лични съобщения с молби за гласуване и участия в игри.